Lejebetingelser

 • Lejebetingelser

 • Lyng Ridecenter forpligter sig til:

 

 • 1. at Ridehusets bane er nyharvet og eventuelt vandet.

 • 2. at lejede stalde fremstår i rengjort stand til benyttelse fra kl. 8.00. En grundig udmugning er ikke mulig p.g.a. tidspunktet, men vi sørger for, at der er ”taget klatter”. Såfremt der ønskes rene spåner, kan disse købes til dagspris. Stråfoder medfølger ikke, men kan ligeledes købes til dagspris.

 • Ved tidligt startende arrangementer, kan aftales særlige vilkår for benyttelse af stalden,

 • 3. at sørge for, at springmateriel er tilgængeligt.

 • 4. at stille traktor og fører til rådighed, hvis der er behov for dette.

 • 5. at sørge for at der er parkeringsmuligheder.

 • 6. at have en repræsentant for Ridecentret, som kan tilkaldes via mobiltelefon i tilfælde af spørgsmål eller opståede problemer

 • 7. at rytterstuen og toilettet er rengjort.

 • Lejeren forpligter sig til:

 • 1. at sørge for fornøden information omkring tidspunkter samt præcist forbrug af ridehuset, baner og materiel.

 • 2. selv at stå for udsmykning af ridehus, opstilling af springmateriel, baneopdeling samt eventuel tildækning af spejl,

 • 3. at efterlade ridehuset/baner/ i ryddet stand, affald skal være samlet sammen og tribunen skal være grovfejet, *)

 • 4. at efterlade stalde uden affald, med en fejet staldgang og uden skilte og tegnestifter på boksdørerne, *)

 • 5. erstatte eventuelt ødelagte baner eller inventar

 • 6. at sørge for, at alt affald (fra stald og ridehus) samles i sække, affald skal være grovsorteret så brandbart og metal holdes adskilt fra resten.

 • 9. at der er gratis adgang for Ridecentrets pensionærer og personale,

 • *) Opgaverne i pkt. 3 og 4 kan tilbydes udført af Ridecentret mod en ekstra timebetaling på kr. 240,- + moms pr. forbrugt arbejdstime, dog max. 2 timer i alt.